Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2011

goodlies
21:19
3670 51fa

January 28 2011

goodlies
18:00
1990 95e2 390
Reposted fromhandstandsforyou handstandsforyou

January 27 2011

goodlies
19:49
4208 0144 390

January 20 2011

goodlies
22:46
1247 b1fb 390
Obama with the birthday dog
Reposted bykarabinierTsukipuki

January 19 2011

goodlies
20:43
w jakim stanie?
Reposted fromapsik apsik

January 17 2011

goodlies
19:20
9164 8ada 390
Reposted bybixXxnMissDeWordesergebenna
09:30
0292 c3ae 390

sad panda is listening to radiohead.

[via knowyourmeme]

Reposted fromlolfactory lolfactory viathepanda thepanda
goodlies
09:28
Play fullscreen
The Daily What
Reposted fromthepanda thepanda

December 19 2010

goodlies
10:00
Reposted frompiskor piskor viaOFFka OFFka

December 06 2010

goodlies
17:29
3548 80cd 390
Kate Moss, Johnny Depp and Iggy Pop
Reposted bymigotkawhothefuckcaresalcohoolicpowiewaomg-archynegacjacholernaniepewnosctilfeldighetbisiakthxbaino-longer-korebettyy89sunrisemonjurkaparampampinggwinuliczkensnikotynakjuikampajewskaateverbtirollinsonowamith
goodlies
17:27
2181 b3b5 390
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted

November 24 2010

goodlies
15:27
2746 c58a 390
Reposted fromplumose plumose
goodlies
15:27

November 16 2010

goodlies
16:29
Potrafiliście siedzieć przez dziesięć godzin, patrzeć na siebie i w pewnym momencie bez słów, pomiędzy wami, w powietrzu pojawiały się piktogramy, obrazki, od zdań, które chcieliście sobie powiedzieć puchł język. Rysowaliście waszą rozmowę palcami w powietrzu. Niektórzy ludzie nie mają tego nawet po kwasie.
— Żulczyk
Reposted fromemeri emeri viaillgresi illgresi

November 15 2010

goodlies
21:27
3853 1b26 390
Reposted fromalibabus alibabus viatilfeldighet tilfeldighet

November 14 2010

goodlies
21:04
1671 430c 390

November 11 2010

goodlies
22:12
goodlies
15:05
Reposted fromtola tola

November 09 2010

goodlies
15:34
Twice
Reposted frompuszczyk puszczyk viacukino cukino
goodlies
14:55
5264 43bf 390
Reposted fromcukino cukino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl